MVDr.Antonín Černocký
Zámecká 1387
763 61 Napajedla


Otevřený dopis prezidentovi a prezidiu Českého svazu chovatelů a majitelů dostihových koní

Nastal čas postavit se za dostihový sport

Dostihový provoz v Česku se po dvaceti letech existence dostal do stadia, kdy je na čase zvážit jeho další směřování. Jako majitelé dostihových koní věříme, že současný stav je nadále neudržitelný.

Majitelé český turf financují. Platí přihlášky a startovné, které v průměru vytvoří polovinu dotací dostihů a v případě některých dostihů jako České derby to znamená zaplacení prakticky celé dotace. Dále jsou majitelé nuceni platit také extrémně vysoké importní poplatky. K tomu připočtěme další peníze za registrace a nad rámec toho řada stájí ještě sponzoruje dostihy.

Přesto mají na chod Jockey Clubu minimální vliv a pokud chtějí být aktivnější, narážejí na nepřekonatelnou bariéru v podobě Českého svazu chovatelů a majitelů dostihových koní. Ten je dlouhodobě pasivní a vyvíjí jen minimální aktivitu, jen zveřejnění seznamu všech členů po naší výzvě trvalo čtyři měsíce.

Naším cílem je pozitivně změnit fungování svazu a tím potažmo Jockey Clubu ČR. Zatímco zahraniční svazy nabízejí svým členům nemalé výhod a fungují velmi intenzivně, u nás řada majitelů stájí ani netuší, že nějaký svaz majitelů a chovatelů existuje. To je třeba změnit.

Efektivnější musí být také podpora českého chovu. Uvědomujeme si jeho nezastupitelné místo v celém dostihovém průmyslu a chceme skutečnou podporu chovatelů, která by jim pomohla postupně zlepšovat kvalitu chovu a tím i jeho konkurenceschopnost. Český chov i dostihy stojí na obětavosti a zápalu jednotlivců a ti si zaslouží pomocnou ruku.

Rozhodně nesouhlasíme s plánem JC ČR na příští rok, jak byl zveřejněn jeho prezidentem Václavem Lukou v měsíčníku Turf Magazín. Ještě vyšší zatížení majitelů dostihových koní není cesta, která by vedla český turf dopředu. Dostihový provoz na majitelích stojí už nyní, do budoucna ale potřebuje být schopen generovat i příjmy z jiných zdrojů.

Špatnou situaci dostihového sportu dokládá i nevyplacení některých výher z jarních měsíců zúčtovacím centrem.

Pokud nedojde k zásadním změnám, majitelé už nejsou dále ochotni navyšovat svůj podíl na financování dostihů – ať už jde o sponzoring, nebo další navyšování přihlášek a dalších poplatků.

Žádáme tímto veřejně o svolání valného shromáždění svazu majitelů a chovatelů do konce srpna, aby majitelé a chovatelé mohli spolu prodiskutovat aktuální situaci a plán na příští rok.

Zároveň vyzýváme všechny majitele, chovatele a další příznivce dostihů, kteří dosud nejsou členy svazu a rovněž nejsou spokojení se současnou situací v českém turfu, aby do svazu vstoupili. Přihlášku naleznete na webových stránkách svazu www.dostihy-chov.cz.


JUDr.Karin Luftmanová
Ing.Stanislav Chudáček
Ing.Jiří Trávníček
JUDr.Jiří Charvát
Ing.Tomáš Janda
Ing.Jiří Odcházel
Ing.Luděk Mikulecký
Martin Bláha
JUDr. Lubomír Rokyta
Milan Kříž
Jiří Vičar